Освітні компоненти

Силабуси  освітніх компонентів за освітньо-професійною програмою 2023 p.

  • Цикл загальної  підготовки

 

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Персональна сторінка  викладача

Показники викладача

ЗО 1

Українська мова за професійним спрямуванням

завантажити

 

завантажити

ЗО 2

Історія науки і техніки

завантажити

 Перга Ю.М.

завантажити

ЗО 3

Основи здорового способу життя

завантажити

 Сабіров О.С.

завантажити

ЗО 4.1

Практичний курс іноземної мови. Частина 1

завантажити

 

 Голуб Т.П.

завантажити

ЗО 4.2

Практичний курс іноземної мови. Частина 2

завантажити

 

 Голуб Т.П.

завантажити

ЗО 5

Економіка і організація виробництва

завантажити

Дученко М.М.

завантажити

ЗО 6

Охорона праці та цивільний захист

завантажити

Землянська О. В.

завантажити

ЗО 7

Вступ до філософії

завантажити

 

завантажити

ЗО 8

Стратегія охорони навколишнього середовища

завантажити

Землянська О. В.

завантажити

ЗО 9

Підприємницьке право

завантажити

Липницька Є.О.

завантажити

ЗО 10.1

Практичний курс іноземної мови професійного  спрямування. Частина 1

завантажити

Назаренко О.І.

завантажити

ЗО 10.2

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2

завантажити

Назаренко О.І.

завантажити

ЗО 11.1

Вища математика. Частина 1

завантажити

Алєксєєва І.В., Маловічко Т.В., Федорова Л.Б.

завантажити

ЗО 11.2

Вища математика. Частина 2

завантажити

Алєксєєва І.В., Маловічко Т.В., Федорова Л.Б.

завантажити

ЗО 11.3

Вища математика. Частина 3

завантажити

Алєксєєва І.В., Маловічко Т.В., Федорова Л.Б. 

завантажити

ЗО 12.1

Загальна фізика. Частина 1

завантажити

Савченко Д.В., Немировський А.В.

завантажити

ЗО 12.2

Загальна фізика. Частина 2

завантажити

Савченко Д.В., Немировський А.В.

завантажити

ЗО 13

Інженерна та комп'ютерна графіка

завантажити

Колосова О.П.

завантажити

ЗО 14.1

Інформатика. Частина 1

завантажити

Скулиш М.А.

завантажити

ЗО 14.2

Інформатика. Частина 2

завантажити

Скулиш М.А.

завантажити

ЗО 15

Основи метрології

завантажити

Явіся В.С.

завантажити

ЗО 16

Вступ до спеціальності

завантажити

Кравчук І.М.

завантажити

ЗО 17.1

Основи теорії кіл. Частина 1

завантажити

Ільницький А.І.

завантажити

ЗО 17.2

Основи теорії кіл. Частина 2

завантажити

Авдєєнко Г.Л.

завантажити

ЗО 18

Електродинаміка та поширення радіохвиль

завантажити

Якорнов Є.А., Живков О.П.

завантажити

ЗО 19

Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки

завантажити

Лівенцев С.П.

завантажити

ЗО 20

Цифрове оброблення сигналів

завантажити

Іванов С.В.

завантажити

ЗО 21

Схемотехніка

завантажити

Авдєєнко Г.Л.

завантажити

  • Цикл професійної підготовки

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ПО 1

Переддипломна практика

завантажити

 

 завантажити

ПО 2

Дипломне проектування

завантажити

 

 завантажити

ПО3.1

Основи теорії мереж електронних комунікацій та Інтернету речей. Частина 1

завантажити

Новіков В. І.

завантажити

ПО3.2

Основи теорії мереж електронних комунікацій та Інтернету речей. Частина 2

завантажити

Максимов В.В.

 завантажити

ПО 4

Теорія ймовірностей та математична статистика

завантажити

Лисенко О. І.

завантажити 

ПО 5

Мережні технології електронних комунікацій та Інтернету речей

завантажити

Новіков В. І.

завантажити

ПО 6

Напрямні середовища електронних комунікацій

завантажити

Трубін О. О.

завантажити

ПО 7

Системи управління на мережах електронних комунікацій

завантажити

 Максимов В.В.

 завантажити

ПО 8

Кабельні системи електронних комунікацій

завантажити

 Бердніков О.М.

завантажити

ПО 9

Кабельні системи електронних комунікацій. Курсова робота

завантажити

Бердніков О.М. 

завантажити

ПО 10

Комутаційні системи електронних комунікацій

завантажити

Максимов В.В.

 завантажити

ПО 11

Комутаційні системи електронних комунікацій. Курсова робота

завантажити

Бердников О. М.

 завантажити

ПО 12

Організація кібербезпеки в мережах електронних комунікацій та системах Інтернету речей

завантажити

Григоренко О. Г.

 завантажити

ПО 13

Проектування мереж доступу електронних комунікацій та Інтернету речей

завантажити

Носков В. І.

завантажити

ПО 14

Проектування мереж доступу електронних комунікацій та Інтернету речей. Курсова робота

завантажити

Носков В.І. 

завантажити

ПО 15

Електроживлення в телекомунікаційних системах

завантажити

Новіков В. І.

завантажити

 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Каталоги виборних дисциплін на 2023-2024 навчальний рік

Каталоги виборних дисциплін на 2024-2025 навчальний рік