Освітня програма

Освітньо-професійна програма "Системи електронних комунікацій та інтернету речей"

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

галузь знань     17     Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

спеціальність   172    Електронні комунікації та радіотехніка

кваліфікація              бакалавр з електронних комунікацій та радіотехніки

Освітньо-професійна програма 2023 р.

Завантажити

Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2023 р.

Завантажити

Освітньо-професійна програма 2022 р.

Завантажити

Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2022 р.

Завантажити

Робочі навчальні плани

2023-2024 навчальний рік

1 курс денна форма навчання

2 курс денна форма навчання

3 курс денна форма навчання

4 курс денна форма навчання

Завантажити

Завантажити

Завантажити

Завантажити