Освітня програма "Системи електронних комунікацій та інтернету речей"

Інститут телекомунікаційних систем проводить набір на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітньою програмою:
Системи електронних комунікацій та Інтернету речей
Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки:
бакалаврів
магістрів

Освітня програма «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із побудови мереж зв’язку наступного покоління (мультисервісних мереж) та мереж Інтернету речей, які забезпечують надання повного набору сучасних та перспективних послуг з гнучкими можливостями щодо їх управління, створення  універсальної мультипротокольної транспортної мережі з розподіленою комутацією на основі програмних комутаторів (Soft Switch), а також мереж доступу, що забезпечують підключення термінальних пристроїв користувача та інтеграцію з традиційними мережами зв’язку.

Освітня програма «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» надає можливість випускникам опанувати спеціальні знання із:

 • впровадження та реалізації методів конвергенції (взаємодії та поєднання) систем електронних комунікацій та Інтернету речей;
 • синтезу сучасних мультисервісних мереж і мереж Інтернету речей;
 • проведення перепланування і модернізації систем електронних комунікацій та Інтернету речей.
 • методів управління з використанням відповідних протоколів та інтерфейсів систем управління як телекомунікаційними системами та мережами, так і мережами Інтернету речей;
 • планування та проектування фотонних (волоконно-оптичних) високошвидкісних транспортних систем та мереж;
 • особливостей організації систем електронних комунікацій та Інтернету речей при розгортанні та експлуатації технологій стільникового зв’язку 3-го (3G), 4-го (4G), 5-го (5G) поколінь;
 • планування мереж синхронізації операторів зв’язку;
 • експлуатації технічних засобів систем електронних комунікацій та Інтернету речей;
 • технологій технічного та криптографічного захисту інформації систем електронних комунікацій та Інтернету речей;
 • розрахунку параметрів адаптивних систем електронних комунікацій та Інтернету речей;
 • створення віртуальних приватних мереж (VPN) на базі технології MPLS;
 • налагодження міжмережевої взаємодії телекомунікаційних мереж різних поколінь.

Освітня програма «Системи електронних комунікацій та Інтернету речей» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації», спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, монтажу, налагодження, контролю, діагностування стану обладнання та програмного забезпечення систем електронних комунікацій та Інтернету речей,  інформаційних і телекомунікаційних систем, мереж теле- та радіомовлення, систем передачі, систем комутації, обладнання доступу та кінцевих пристроїв користувача.

Pівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та впровадженню нових та інноваційних мереж електронних комунікацій та Інтернету речей для створення архітектури мереж та систем новітніх поколінь (NGN, FGN) у відповідності до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку та інших інституцій і реалізації на базі цієї архітектури надання нових інфокомунікаційних послуг.