Підвищення кваліфікації НПП

 

Підготовка  науково-педагогічних кадрів

  • асистент Прокопенко Е.А. – к.т.н.;
  • проф.Мошинська А.В. – к.т.н.,
  • проф. Уривський Л.О. – д.т.н.;
  • проф.Мошинська А.В. – д.т.н.;
  • доцент Трубаров І.В.  – к.т.н.;
  • асистент Підгурська Т.–  к.т.н.;
  • доцент Осипчук С.О. – к.т.н.;
  • асистент Шмiгель Б.О. – доктор філософії (PhD)

Виконання функцій експерта (рецензента) наукового видання