Практика

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки студентів, які навчаються на 2-му курсі за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів перед захистом кваліфікаційної роботи.

Тривалість переддипломної практики – вісім тижнів.

Порядок проходження практики:

  1. Напередодні практики керівник від кафедри проводить інструктаж студентів і видає:
    - заповнений щоденник (або посвідчення про відрядження);
    - робочу програму на групу і для керівника практики від підприємства; - індивідуальні завдання з практики;
    - направлення для поселення в гуртожиток (за необхідністю).
  2. Після прибуття на підприємство студент повинен подати керівнику практики від підприємства щоденник і робочу програму практики, ознайомитися зі змістом індивідуального завдання, пройти інструктаж з охорони праці, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.
  3. Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника підприємства.
  4. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання. Залік з практики проводиться в останній день практики комісією кафедри, на яку студент подає повністю оформлені щоденник та звіт. 

Перелік документів для проходження переддипломної практики:

Договори з підприємствами

1 Польові випробування РРЛ 30 км в Одесі
 

 

2 Практика в ПрАТ ЕЛМІЗ