Опис освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Системи електронних комунікацій та інтернету речей" та навчальні плани

Освітньо-професійна програма 2023 р.

Завантажити

Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2023 р.

Завантажити

Освітньо-професійна програма 2022 р.

Завантажити

Навчальний план (денна форма) за ОПП набору 2022 р.

Завантажити

Робочі навчальні плани

2023-2024 навчальний рік

1 курс денна форма навчання

Завантажити

1 курс (вибір)

Завантажити

2 курс денна форма навчання

Завантажити

Забезпечення ОП

Освітньо-наукова програма "Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем" та навчальні плани

Освітньо-наукова програма 2023 р.

Завантажити

Навчальний план прийому 2023 р.

Завантажити

Освітньо-наукова програма 2022 р.

Завантажити

Робочі навчальні плани

2023-2024 навчальний рік

1 курс денна форма навчання

Завантажити