Силабуси доктора філософії (PhD)

Назва освітнього
компонента
Вид
компонента
Силабус
Філософські засади
наукової діяльності
навчальна
дисципліна
Іноземна мова для
наукової діяльності
навчальна
дисципліна
Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій
навчальна
дисципліна
 
Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці
навчальна
дисципліна
Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці
навчальна
дисципліна
Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці
навчальна
дисципліна
Організація науково-інноваційної діяльності
навчальна
дисципліна
Педагогічна практика
практика