Освітні компоненти

Силабуси освітніх компонентів за освітньо-професійною програмою "Системи електронних комунікацій та Інтернету речей" 2023 p.

Освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ЗО 1

Інтелектуальна власність та патентознавство Ч.1

завантажити

Кісіль Н.В.

завантажити

Інтелектуальна власність та патентознавство Ч.2

завантажити

Юрчишин О.Я

завантажити

ЗО 2

Сталий інноваційний розвиток

завантажити

Бендюг В.І.

завантажити

ЗО 3

Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації

завантажити

Назаренко О.І.

завантажити

ЗО 4

Менеджмент стартап-проектів

завантажити

Кофанов О.Є.

завантажити

Освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Персональна сторінка викладача

Показники викладача

ПО 1

Інфокомунікаційні технології систем Інтернету речей

завантажити

Мошинська А.В.

завантажити

ПО 2

Проектування інфокомунікаційних мереж для систем Інтернету речей

завантажити

Максимов В.В.

завантажити

ПО 3

Проектування інфокомунікаційних мереж для систем Інтернету речей. Курсова робота

завантажити

Максимов В.В.

завантажити

ПО 4

Телекомунікаційні мережі наступного покоління для систем Інтернету речей

завантажити

Григоренко О.Г.

завантажити

ПО 5

Програмне управління телекомунікаційними мережами і системами Інтернету речей

завантажити

Горицький В.М.

завантажити

ПО 6

Програмне управління засобами та системами телекомунікацій на основі ОС Linux

завантажити

Осипчук С.О.

завантажити

ПО 7.1

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

завантажити

Уривський Л.О.

завантажити

ПО 7.2

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

завантажити

Уривський Л.О.

завантажити

ПО 8

Практика

завантажити

Григоренко О.Г.

завантажити

ПО 9

Виконання магістерської дисертації

завантажити

Уривський Л.О.

завантажити

Вибіркові освітні компоненти

Силабуси освітніх компонентів за освітньо-науковою програмою "Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем" 2023

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Дослідницький (науковий) компонент

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогу

 

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки (вступ 2023 року)

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки на 2024-2025 навчальний рік